Σχολικοί Αγώνες

Η διοργάνωση των Σχολικών Αθλητικών Διοργανώσεων έχει σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών για την ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων των μαθητών/τριών στον αθλητισμό, την ισόρροπη ψυχοσωματική ανάπτυξή τους και την καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους, τη συνέχιση της αθλητικής παράδοσης της χώρας μας, καθώς και την εκπροσώπησή της σε διεθνείς μαθητικές αθλητικές συναντήσεις.

Το σχολικό έτος 2016-2017 το Λύκειο Κυπαρισσίας θα έχει τις εξής ομάδες:

  • Βόλλεϊ κοριτσιών
  • Μπάσκετ αγοριών
  • Ποδόσφαιρο αγοριών