Περιβαλλοντικά Προγράμματα

Στο Γενικό Λύκειο Κυπαρισσίας υλοποιούνται κάθε χρόνο προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων με έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.  Στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν οι μαθητές της Α` και Β` Λυκείου σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησης τους στην αρχή κάθε σχολικού έτους.

Δείτε υλικό από τα προγράμματα των προηγούμενων ετών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ