Μαθητες

Στο σχολείο μας φοιτούν 215 μαθητές σε 10 τμήματα, 3 τμήματα στην Α` Λυκείου, 4 τμήματα στην Β` Λυκείου και 3 τμήματα στην Γ` Λυκείου.