Εργαστήρια

Στο Γενικό Λύκειο Κυπαρισσίας λειτουργούν δύο επαρκώς εξοπλισμένα εργαστήρια.

Εργαστήριο Φυσικής

Εργαστήριο Πληροφορικής